Търсене
21 август 2014

КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "АКАЦИИТЕ" В ГР. ВАРНА СПИРА ВЛИВАНЕТО НА НЕПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ЧЕРНО МОРЕ

Новата канализационна помпена станция „Акациите” и изградения тласкател слагат край на преливането на непречистени отпадъчни битови и промишлени води в Черно море. Обектът, който е част от проект  „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на стойност близо 3,2 млн. лева.

„Това е една илюстрация как с европейски средства и програми могат да бъдат реализирани наистина важни инфраструктурни проекти, които бюджетът на общината не може да поеме”, каза кметът на Варна Иван Портних по време на откриването на обекта.

Чрез новото съоръжение е осигурено свързването на 36 600 жители към пречиствателната станция във Варна. Обхванати са битовите отпадъчни води на квартал „Чайка“ и местността „Св. Никола“, които досега отиваха в канализацията на централната част на града, съобщи ръководителят на проекта инж. Дарина Йорданова. По този начин ще се преодолеят преливанията на каналите за битови отпадъчни води, които до сега се стичаха към морето.

Помпена станция „Акациите” е изцяло автоматизирана. Съдържа три потопяеми помпи за отпадъчна вода. Към станцията е включено допълнително оборудване – два броя дискови решетки и две дробилки за отпадъци. Захранването се осъществява от два електропровода, които са независими един от друг.