Търсене

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Варна към 31.03.2014 г.