Търсене
26 май 2014

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Община Варна за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Община Варна за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.