Търсене

Дирекция "Здравеопазване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор 1312
052-820-239

239
Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Гл. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" 1311 052-820-239,
т/ф 052-820-011
239
ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
Румяна Хараламбова
Началник отдел 1312 052-820-239 239
Елена Михова Гл. експерт ДУЗ 1310
052-820-264 264
Ирена Александрова Гл. експерт "Лечебни заведения" 1310
052-820-536 536
Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 1310 052-820-390 390
Надежда Желязкова Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" І ет. 052-820-516 516
Надежда  Харизанова
nharizanova@varna.bg
Ст. експерт "Здравеопазване" І ет. 052-820-524 506
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"
Илияна Тимнева
itimneva@varna.bg
Началник отдел 1311 052-820-502 502
Жени Стоянова Инспектор "Контрол по водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 1311  052-820-502 502
Димитричка Панчева Гл. експерт "Финанси" 1311  052-820-239 239
Лидия Христова Гл.експерт "Икономист" 1310 052-820-312 312
Ирина Коевчинова Ст. експерт ТРЗ І ет.   516
Неда Христова Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" І ет.   516
Георги Стоянов Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" І ет.   516
Филиал "Детски ясли"
Женя Димитрова Гл. счетоводител   052/ 820 768  
Нели Георгиева счетоводител   052/820-767  
Елка Янева   счетоводител   052/820-767  
Наталия Кръстева счетоводител    052/820-766  
Татяна Янчева   счетоводител   052/8206767