Търсене

Дирекция "Здравеопазване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор бул. "Мария Луиза" №11,ет.5

0884/ 505-028

Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Гл. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
0884/ 505-028

ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
Румяна Хараламбова
Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 502

Елена Михова Гл. експерт ДУЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 264

Ирена Александрова Гл. експерт "Лечебни заведения" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 536

Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 390

Надежда Желязкова Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
0884/ 505-028

Надежда  Харизанова
nharizanova@varna.bg
Ст. експерт "Здравеопазване" І ет. 052 820 506 506
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"
Илияна Тимнева
itimneva@varna.bg
Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820  230 

Жени Стоянова Инспектор "Контрол по водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
0884/ 505-028

Димитричка Панчева Гл. експерт "Финанси"  бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 0884/ 505-028

Лидия Христова Гл. експерт "Икономист" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 312

Ирина Коевчинова Гл. експерт ТРЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052 820 516
Неда Христова Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
0884/ 505-028

Георги Стоянов Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
0884/ 505-028

Филиал "Детски ясли"
Женя Димитрова Гл. счетоводител  
 
Нели Георгиева счетоводител  
 
Елка Янева   счетоводител  
 
Наталия Кръстева счетоводител   
 
Татяна Янчева   счетоводител