Търсене

Дирекция "Здравеопазване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-239

Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Гл. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-239

ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
Румяна Хараламбова
Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-502

Елена Михова Гл. експерт ДУЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-264

Ирена Александрова Гл. експерт "Лечебни заведения" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-536

Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-390

Надежда Желязкова Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-940

Надежда  Харизанова
nharizanova@varna.bg
Ст. експерт "Здравеопазване" І ет. 052/820-506 506
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"
Илияна Тимнева
itimneva@varna.bg
Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-230 

Жени Стоянова Инспектор "Контрол по водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-941

Димитричка Панчева Гл. експерт "Финанси"  бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-942

Лидия Христова Гл. експерт "Икономист" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-312

Ирина Коевчинова Гл. експерт ТРЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-516
Неда Христова Гл. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5
052/820-943

Надя Монева Гл. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052/820-943  
Филиал "Детски ясли"
Женя Димитрова Гл. счетоводител   052/820-946
 
Нели Георгиева счетоводител   052/820-944
 
Елка Янева   счетоводител   052/820-945
 
Наталия Кръстева счетоводител    052/820-766
 
Татяна Янчева   счетоводител   052/820-767