Търсене
Начало » Дирекции и дейности
10 декември 2013

ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация-Варна“

 

ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация-Варна“ - Варна е специализирана структура на Общината за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общински обекти /административни сгради, училища, детски градини, ясли, паркове, алеи, междублокови пространства, спортни и детски площадки и др./ и на извънобщински обекти по договори или по заявка на частни юридически и физически лица. В дейността му има няколко приоритета по отношение превенцията на общественото здраве:

  1. Дезинфекция /борба срещу болестотворни микроорганизми/
  2. Дезакаризация /борба срещу кърлежите/.
  3. Дезинсекция срещу комари /имагоцидна - срещу възрастните форми и ларвицидна - срещу ларвите им/.
  4. Дератизация /борба срещу гризачите - мишки и плъхове/.
  5. Регулярна поддръжка на обекти срещу битови вредители и гризачи.
  6. Изтребителни третирания срещу бълхи, мравки, оси, стършели и др.

Предприятието се помещава на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни" № 19 А e-mail: ddd_opvn@abv.bg.

 

Телефони за връзка: 0889 500801 - А. Тончева, управител

0889 500802 - М. Савчева, гл. счетоводител