Търсене
15 ноември 2013

Информация за изпълнението на бюджета на община Варна за периода 01.01.2013 г. - 30.09.2013 г.