Търсене

Дирекция "Финанси и бюджет"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Стефка Господинова
stgospodinova@varna.bg
Директор 702 052-820-333
052-820-033
т/ф 052-820-003
333
Милена Иванова
mivanova@varna.bg
Ст.спец."Техн. осигуряване" 703 052-820-333
т/ф 052-820-003
333
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"
Нели Йотовска
njotovska@varna.bg
Началник отдел 802 052-820-383 383
Виолета Манова
vmanova@varna.bg
Гл. експ. "Бюджет О и К" 801 052-820-382 382
Теодора Христова Гл. експ. "Бюджет здравеопазване и соц. грижи" 801 052-820-382 382
Снежана Узунова
suzunova@varna.bg
Гл. експ. "ФРЗ и капит. влож." 712   243
Маргарита Петрова Гл. експерт "Бюджет" 712   164
Татяна Константинова
tkonstantinova@varna.bg
Гл. експерт "Бюджет" 810   133
Сибила Марчева Гл. експерт "Бюджет" 810   515
Стефка Колева Гл.експерт "Бюджет" 810   515
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ"
  Началник отдел 702   208,128
Величка Шабова
vshabova@varna.bg
Гл.инсп. "Контрол по СП" 708   376
Павлина Димова Гл. инспектор "Общ. ООД" 701   208,128
Дарина Йотовска
djotovska@varna.bg
Гл.инсп. "Контрол по СП" 701   208,128
Милена Недялкова Гл.инсп. "Контрол по СП" 701   208,128
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ"
Стефан Савов
ssavov@varna.bg
Началник отдел 706   131,351
Веселин Недялков Гл.инспектор "Контрол БП" 707   132,359
Йордан Добрев Гл.инсп. "Контрол по БП" 707   132,359
Жасмина Янчева
jjancheva@varna.bg
Гл.инспектор "Контрол БП" 707   132,359
Колю Георгиев Гл.инспектор "Контрол БП" 707   132,359
Анна Каменова Гл.инспектор "Контрол БП" 707   132, 359
Стилиян Димитров Гл.инспектор "Контрол БП" 707   132, 359
Евелина Динчева Инспектор "Контрол БП" 707   132,359
ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
Донка Недялкова
dnedjalkova@varna.bg
Главен експерт ЖСВ   052-820-674