Търсене

Дирекция "Управление на човешки ресурси и административни услуги"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Красимира Кузманова 
krkuzmanova@varna.bg
Директор 408 052-820-120
120
ОТДЕЛ "УПР-Е НА ЧОВ. РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТР. КОНТРОЛ"
Невена Клюнкова
nklyunkova@varna.bg
Началник отдел 404 052-820-263 263
Мариана Шаркова
msharkova@varna.bg
Гл. експерт "Чов. ресурси" 407 052-820-213 213
Галена Семова Гл. експерт "Човешки ресурси" 407 052-820-213 213
Гергана Беделева
gbedeleva@varna.bg
Гл.експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Зорница Велинова
zvelinova@varna.bg
Гл.експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Ирина Нинова Гл. инспектор "ВАК" 404 052-820-263
263
Магдалена Георгиева
mggeorgieva@varna.bg
Гл.експерт "ЗБУТ" 409 052-820-323 323
Дора Кръстева Ст. експерт "Човешки ресурси" 409 052-820-303 303
Нели Зайкова Гл. експерт "Човешки ресурси" 409 052-820-303 303
Петранка Димова
pdimova@varna.bg
Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Мара Спирова Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Емилия Преспарова Ст.експерт. "Адм. и техн.осигуряване"
І ет. 052-820-505 229, 505
Людмила Кючукова Ст. специалист "Техническо осигуряване" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център"    
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"
Жинела Желязкова
jjelyazkova@varna.bg
Началник отдел 408 052-820-364 364
Валентина Миленкова
vmilenkova@varna.bg
Гл.експерт "АУ" 406 052-820-184 184
Виолета Петрова Гл.специалист "АО" 102 052-820-397
202
Недялка Николова
nednikolova@varna.bg
Гл.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Магдалена Стефанова
magstefanova@varna.bg
Гл.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Марияна Парушева Ст. експерт "АО" 102 052-820-397 202
Анета Стаменова Гл.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Красимира Стефанова Ст.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Станка Борисова Гл.специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Мария Михалкова Мл.експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Мая Иванова Гл.експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Яна Станчева Гл.експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Събинка Генчева Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-291 291
Галина Делева Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Полина Палюшева Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Боряна Соколова Мл.експерт "АО" І ет. 052-820-291 291
Даниела Чучуганова Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Таня Кертикова Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Петя Горановска Мл.експерт"АО" І ет. 052-820-332 332
Мариета Димитрова Ст.експерт "АО" 102 052-820-202 202
Христина Бъчварова Гл. специалист "АО" І ет. 052-820-285 285
Димка Петрова Гл. специалист "АО" І ет. 052-820-285 285
Десислава Кръстева Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-202 202
Десислава Тодорова Ст.експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Надежда Христова Гл. експерт "Техн. архив" І ет. 052-820-505 229.505
Катя Георгиева Гл.специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229.505
Красимира Петрова Гл.специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229.505
Йордан Симеонов Изпълнител "Куриер" 102 052-820-397 202