Търсене

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен

Мария Димова
msdimova@varna.bg

Директор 1011 052-820-299 299
Нели Тодорова 
ntodorova@varna.bg
Ст.спец. "Деловодител" 1006 052-820-118 118
Христина Маноилова
hmanoilova@varna.bg
Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 1006 052-820-289 289
Димитър Кискинов
Главен юрисконсулт 1010 052-820-503 503
Ралица Славова-Георгиева Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Светла Маринова
snmarinova@varna.bg
Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Светлана Цанева Главен юрисконсулт 1013 052-820-174 174
Мария Димова Главен юрисконсулт 1013 052-820-299 299
Божидар Бойчевски Старши юрисконсулт 1013 052-820-124 124
Стоян Ненчев Главен юрисконсулт 1013  052-820-148 148
Силвия Йоргакиева Юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Ивайло Икономов Юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Лора Гоцева Юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Петя Цветанова Юрисконсулт 1013 052-820-350 350