Търсене
Начало » Общински съвет
24 юли 2013

Връзка с Общински съвет

     
Тодор Балабанов Председател на Общ. съвет 303 052-820-028 363
Велина Димитрова
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт Информационно и техническо осигуряване 303 052-820-363
т/ф052-820-064
363
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Юлия Петкова
jpetkova@varna.bg
Директор 304
052-820-387
387
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Людмила Дикова
ldikova@varna.bg
Началник отдел 308
052-820-182
182
СЕКТОР "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Атанаска Стоименова Гл. експерт "Пост. и вр. комисии" 308 052-820-193 193
Джемиле Джелилова Гл.експерт "Пост. и вр. комисии" 201 052-820-702 346
Мария Домусчиева Гл. експерт "Пост. и вр. комисии" 201 052-820-702 346
Галина Плугчиева Гл. експерт "Пост. и временни комисии" 201 052-820-702 346
Милена Вълчанова Гл.експерт "Пост. и вр. комисии" 311 052-820-189 189
Нели Евлогиева Гл. експерт "Пост. и временни комисии" 201 052-820-702 346
Ана Василева Гл. експерт "Пост. и временни комисии" 201 052-820-237 237
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН"
Галя Георгиева
ggeorgieva@varna.bg
Началник отдел
308 052-820-182 182
Галя Моева-Петкова Гл.експерт "Връзки с обществеността"
308 052-820-182 182
Диана Атанасова
daatanasova@varna.bg
Гл. експерт „Контрол и координация административни преписки към Общински съвет“ 201 052-820-702 346
Валерия Златева Мл. експерт "Съдебни преписки и дела" 304 052-820-193 193
Адв.Дeяна Стефанова адвокат-довереник 309 052-820-701 210
Адв.Петър Стамов адвокат-довереник 309 052-820-701 210
Адв.Росица Николова адвокат-довереник 309 052-820-701 210
Янко Станев Заместник председател на Общински съвет 310 052-820-149, 052-820-703 149

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОРУПЦИЯ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ НА СЛЕДНИЯ E-MAIL:
signaliobs@varna.bg

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.