Търсене

Дирекция "Европейски и национални оперативни програми"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен

Ани Николова
aznikolova@varna.bg

Директор 1401 052-820-375 375
ОТДЕЛ " ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Бистра Димова
bdimova@varna.bg

Началник отдел 1402 052-820-281,
т/ф 052-820-013
281
Диляна Георгиева Гл. експерт "Програми и проекти" 1403  052-820-556 556
Йордан Дянков Гл. експерт "Програми и проекти" зала 14  052-820-556 556
Росица Христова-Борисова Главен експерт "Програми и проекти" зала 14  052-820-556 556
Росица Василева Главен експерт "Международни проекти и мониторинг" 1401 052-820-375 375;144
Гаро Капрелян Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 1401 052-820-375 375
Елена Германова Ст. експерт "Програми и проекти" зала 14 052-820-110 110
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ"
Мая Иванова
mayaivanova@varna.bg
Началник отдел 1402 052-820-195,
т/ф 052-820-013
195
Владимир Минков Гл. експерт "Национални оперативни програми" зала 14 052-820-109 109

Милена Христова Гл. експерт "Анализи и планиране" зала 14  052-820-110 110
Петя Стоянова Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" зала 14 052-820-110 110
Ивелина Тодорова Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми"   1400 052-820-559 559
Грета Станчулова Мл. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" зала 14 052-820-110 110