Търсене

Дирекция "Канцелария на кмета"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен

Розалина Димитрова
rdimitrova@varna.bg

Директор 203 052-820-822
260
ОТДЕЛ "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ"
Елена Гюзелева
egyuzeleva@varna.bg
Началник отдел 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280

Миглена Йонкова
myonkova@varna.bg

Гл. експерт "Канцелария на кмета" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
ОТДЕЛ " ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Ана Иванова
pressroom_varna@varna.bg

Началник отдел 203А 052-820-250
т/ф 052-820-015
250
Мария Бадинова Главен експерт "Връзки с обществеността" 203А 052-820-326
326
ОТДЕЛ "ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

 

Началник отдел 203А 052-820-326
т/ф 052-820-015
326
Станислав Стилянов
sstilyanov@varna.bg
Гл. експерт "Протокол" 203A 052-820-266
т/ф 052-820-015
266
Велина Велинова
vsvelinova@varna.bg
Гл. експерт "Международно сътрудничество" 1403 052-820-308 308

Красимира Йорданова
kmyordanova@varna.bg

Гл. експерт "Международно сътрудничество" 1403 052-820-308 308

Мирела Донкова
mdonkova@varna.bg

Гл. експерт "Международно сътрудничество" 1403 052-820-307 307
Диян Дичев Мл. експерт "Международно сътрудничество" 1403 052-820-510 510