Търсене
Начало » Администрация
26 септември 2013

Инструкция за сигурността и пропускателния режим в сградата на Община Варна и за действия при извънредни обстоятелства