Търсене

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на сгради, негодни за използване или застрашени от самосрутване (за сграда общинска/държавна собственост) - УСЛУГА №9125

УСЛУГА №9125

 

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на сгради, негодни за използване или застрашени от самосрутване (за сграда общинска/държавна собственост) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.195 и чл.196 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Заявление, жалба, сигнал, предложение за опасен строеж - свободен текст, в ЗУТ няма специални изисквания за тяхното съдържание 

Цена на административната услуга: не се заплаща 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: Заповедта се издава в едномесечен срок от началото на започналото производство. Когато Заповедта зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган, производството се спира до неговото решаване. 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: до изпълнение на заповедта за премахване, заздравяване или поправяне, освен ако съдът не постанови спиране на нейното изпълнение до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.