Търсене
14 август 2013

Информация за изпълнението на бюджета на община Варна за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.