Търсене
22 март 2013

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Община Варна за периода 1 януари - 31 декември 2012 г.