Търсене
11 март 2013

Обява във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло за нуждите на ОП „Дезинфекция,Дезинсекция,Дератизация”, ОП „Автоматизираната система за регулиране и управление на движението”, ОП „Управление на проекти и озеленяване”, ОП „Зоопарк- СЦ”, ОП „Инвестиционна политика” и ОП „Строителство и ремонт” по обособени позиции" - 11.03.2013 г.

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за„Доставка на лични предпазни средства и работно облекло за нуждите на ОП „Дезинфекция,Дезинсекция,Дератизация”, ОП „Автоматизираната система за регулиране и управление на движението”, ОП „Управление на проекти и озеленяване”, ОП „Зоопарк- СЦ”, ОП „Инвестиционна политика” и ОП „Строителство и ремонт” по обособени позиции "открита с Решение № 5171 от 21.12.2012   г. на Кмета на Община Варна, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници ще се проведе на 14.03.2013г. /четвъртък/ от 11.00ч. , в отдел „Обществени поръчки”, общинско предприятие   „Инвестиционна политика”, ул. „Ген. Колев” № 92, ет. 5. 

 

 

Председател на комисията:    ________________

                                                        /С. Аргиров/

                                                     Съгл.Зап.№0377/06.02.23013г.                                                                  

                                                     На Кмета на община Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.