Търсене

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници-УСЛУГА №9056

УСЛУГА №9056

 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга – Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга – чл.24, ал.1 и 2 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на МТС и чл.21 от АПК 

Необходими документи:

  • Удостоверение за регистрация - копие
  • Списък към удостоверение за регистрация за таксиметров превоз - копие
  • Удостоверение за техническа изправност на ППС и на талона към удостоверението-копие
  • Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил - копие
  • Удостоверение, че превозвачът няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка - оригинал
  • Копие на страници от паспорта на таксиметровия апарат съдържащи информация за рег. № на автомобила, превозвач и данъчно задължено лице, заверка от Метрология 

* При подаване на заявление за повече от 10 автомобила да се приложи списък с регистрационните номера на автомобилите, за които следва да бъде издадено разрешение 

Цена на административната услуга: 30 лв.                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – до 14 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: до 1 година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.