Търсене

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация в общинската администрация - УСЛУГА № 29054

УСЛУГА № 29054

 

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в общинската администрация 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: На основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация. 

Необходими документи:

  • Съдебно удостоверение
  • Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
  • Решение за възстановяване право на собственост, влязло в законна сила (от Поземлена комисия, Общинска поземлена комисия, Общинска служба „Земеделие“)
  • Удостоверение за наследници
  • Пълномощно

Цена на административната услуга:

-         обикновена услуга – 3.00 лв./стр.;

-         бърза услуга –  6.00 лв./стр.;

-         експресна – 9.00 лв./стр.;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 10 дни;

-         бърза услуга – до 7 дни;

-     експресна услуга – до 3 дни; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.