Търсене

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж-УСЛУГА №9045

УСЛУГА №9045

 

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗОС и НРПУРОИ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост на сградата или СОС;
  • Договор за учредено (признато) право на строеж;
  • Удостоверение за законно построена сграда;
  • Удостоверение за наследници (при необходимост);
  • Актуална скица на сградата или СОС с вписана собственост на заявителя 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.