Търсене
06 декември 2012

Обява във връзка провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:” Проектирането на обект: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна чрез реконструкция на градска среда” - 06.12.2012 г.

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура на договаряне без обявление за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Проектирането на обект: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна чрез реконструкция на градска среда открита с Решение №4878 /05.12.2012г . на Кмета на Община Варна, уведомяваме  и, че  на 07.12.2012г. – 09.00ч./петък/ ще се проведе заседание на комисията договаряне клаузите на договора, в общинско предприятие „ Инвестиционна политика”, бул. „ Ген. Колев” №92, ет. 5, стая 89, на което ще бъдат договорени клаузите по договора за изпълнение на обществената поръчка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.