Търсене

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост-УСЛУГА №9042

УСЛУГА №9042  

 

Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.587от ГПК  и АПК 

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота. При възстановена собственост да се представи протокол за въвод във владение;
  • Два броя молби-декларации, заверени в дирекция „Местни данъци”;
  • Документ, доказващ наличие на правен интерес от извършване на административната услуга – документ за собственост, съдебни решения и др.;
  • Удостоверение за наследници (при необходимост); 

Цена на административната услуга:

обикновена – 180,00 лева

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Забележка: Срокът започва да тече след получаване на становище от дирекция ПНО 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.