Търсене

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост-УСЛУГА №9040

УСЛУГА №9040  

 

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.64 ал.1 от ЗОС 

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота
  • Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
  • Удостоверение за наследници (при необходимост); 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 10,00 лв

бърза услуга   – 20,00 лв;           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

 

 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.