Търсене
16 октомври 2012

Обява връзка с провеждането на открит конкурс за идеен инвестиционен проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“ - 16.10.2012 г.

ОБЯВА

    Във връзка с провеждане на открит конкурс за идеен инвестиционен проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“,  открит с Решение 3161 от 17.08.2012 г. на Кмета на Община Варна, уведомяваме всички заинтересовани лица, че заседание на Журито ще се проведе на 16.10.2012г. /вторник/ – 14.00ч., в зала „Варна“, в сградата на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.