Търсене
11 октомври 2012

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на мерки за визуализация и публичност по проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори етап и изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ - 11.10.2012 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.