Търсене
08 октомври 2012

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Община Варна за периода 1 януари - 31 декември 2011 г. - касово изпълнение