Търсене

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот-УСЛУГА №9039

УСЛУГА №9039

 

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 36 от ЗС,  ЗОС, НРПУРОИ  

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота
  • Документ за собственост
  • Удостоверение за наследници (при необходимост) 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни  

Забележка: Срокът започва да тече 30 дни от връчване на заповедта на лицето, след  вземане решение от Общински съвет-Варна 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.