Търсене
Начало » За Варна

Кметове на Варна

Петър Атанасов Попов

октомври 1878 - ноември 1878 г.

Янко Славчев

1879-1881; 1895-1896

Михаил Колони

май 1881 - май 1885 г. октомври 1890 - януари 1893 г.

Харалан Ангелов

май 1885 - 12 януари 1888 г. 26 февр.1888 - 16 април 1888 г.

Киро Меразчиев

януари 1888 - февруари 1888 г.

Кръстьо Мирски

17 април 1888 - 15 ноемв.1890 г. 17 септ. 1905 - 1906г.

Руси Матеев

януари 1893 - май 1894 г. януари 1901 - юли 1902 г.

Коста Ранков

01 юни 1894 - 28 април 1895г. 13 април 1899 - 15 януари 1901г.

Никола Вълканов

април 1895 - юни 1895 г.

Жеко Жеков

октомври 1896 - април 1899 г.

Панайот Кърджиев

11 юли 1902 - 26 юли 1903 г.

Дамян Перелингов

26 юли 1903 - 19 януари 1904г.

Д-р Ангел Пюскюлиев

19 януари 1904 - 17 септ.1905 г. 1906 - 1908 г.

Добри Филов

1908 - 1909 г.

Иван Церов

1909 - 1912 г.

Станчо Савов

1915-1919г. 1934-1935г.

Димитър Кондов

1919 - 1921 г.

Златан Бръчков

Април 1922 - ноември 1922

Петър Стоянов

1923-1927 I .1944 - IX.1944

Никола Попов

1927 - 1930 г.

Първан Боянов

11 април 1930 - 1932 г.

Асен Брусев

1932-1933г.

Янко Мустаков

1934 - 1935 г. 1936 - 1943 г.

Любомир Димов

1944 - 1945 г.

Гено Гутев

1945 - 1951 г.

Георги Костов

1956 - 1957 г.

Сергей Тодоров

1951 - 1956 г.

Васил Попов

1957 - 1959 г.

Атанас Николов

1966 - 1971 г.

Станой Йонев

1971 - 1979 г.

Христо Тошков

1979 - 1985 г.

Войно Войнов

1990 - 1991г.

Христо Кирчев

1991 - 1999г.