Търсене

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на морски плаж - УСЛУГА №39028

УСЛУГА №39028

 

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на морски плаж 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; чл. 5 от ПМС № 182/31.07.1996г. 

Необходими документи :

  • Документ, удостоверяващ правото на стопанисване на обекта
  • Документ за платена такса – 300 лв.
  • Договор за СПРЕ (специализиран подвижен реанимационен екип)
  • Документи на спасители 

Цена на административната услуга: 300 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: летния сезон на календарната година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.