Търсене
15 януари 2013

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на плувен басейн - УСЛУГА №39027

УСЛУГА №39027

 

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на плувен басейн 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; ПМС №182/31.07.1996г. 

Необходими документи :

  • Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;
  • Документ за платена такса-150 лв.
  • Договор за СПРЕ /специализиран подвижен реанимационен екип/;
  • Документи на спасителите;
  • Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода. 

Цена на административната услуга: 150 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: летния сезон на календарната година

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.