Търсене

Дирекция "Контрол и санкции"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен

 

Директор 906 052-820-309
 309
Дора Петрова
dpetrova@varna.bg
Гл. инспектор "Контрол и санкции"  905 052-820-309  309
Гюлшен Акифова
gakifova@varna.bg
Инспектор "Контрол и санкции""  905 052-820-370  370
Камелия Василева
knikolaeva@varna.bg
Гл. инспектор "Контрол и санкции"  904 052-820-130  130
Калина Банкова
kbankova@varna.bg
Гл. инспектор "Контрол и санкции"  904 052-820-185  185
Мариела Вълнаева Юрисконсулт 1011 052-820-198  299
Пламена Нанкова Юрисконсулт 1010 052-820-173 173