Търсене

Приемане на документи за продажба на общинско жилище -УСЛУГА № 9034

УСЛУГА № 9034

 

Приемане на документи за  продажба на общинско  жилище 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 47 от ЗОС и НУРУЖНГНПОЖ 

Необходими документи :

  • Актуална настанителна заповед (копие)
  • Удостоверение от Агенция по вписване за извършване на сделки за всички лица, по настанителната заповед 

Цена на административната услуга: 30.00лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни;

Забележка: Срокът започва да тече след решение на Общински съвет-Варна 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.