Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
20 януари 2020

Съобщения във връзка с извършено заличаване в регистъра на населението на адресната регистрация по настоящ адрес до Момчил Пенев и Руси Монов - 20.01.2020 г.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

 

МОМЧИЛ ИЛИЕВ ПЕНЕВ

УЛ. „КОТЕЛ” №1, ЕТ.1, АП.1

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед № 0120/16.01.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Котел” №1, ет.1, ап.1, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДО

РУСИ СТОЯНОВ МОНОВ

УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №61, ЕТ.2, АП.4

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед № 5063/04.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Братя Миладинови” №61, ет.2, ап.4, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии