Търсене
Начало » Новини
15 януари 2020

Кметът Иван Портних: Бюджет 2020 гарантира устойчиво развитие на Варна

Проектобюджет 2020 гарантира устойчивото развитие на Варна. Той е резултат от упоритата ни работа, като за последните пет години бюджетът на Община Варна бележи ръст в почти двоен размер - от 258 700 000 лв. през 2015 г., той нарасна на 475 696 000 лв през 2019 г.

През годините Община Варна няма просрочени задължения, което е един от основните показатели за устойчивост на финансите. Собствените приходи бележат тенденция на нарастване с близо 75%. Доказателство за устойчивото развитие е и фактът, че през ноември Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди кредитния рейтинг на град Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива:стабилна, краткосрочен -/А-3/ перспектива:стабилна.

И тази година запазваме местните данъци и такси, с изключение на данък „придобиване на имущество“. Това позволява спокойно планиране на инвестиции и разходи - както от страна на гражданите, така и от страна на бизнеса.

Това обяви на пресконференция днес кметът  Иван Портних при представяне на проектобюджет 2020 пред медиите. На срещата присъстваха Христо Иванов, зам.-кмет, Виктор Бузев – главен архитект, Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“.

Макрорамката на проектобюджет 2020 запазва ударното ниво от 2019 г. и е 492 070 000 лв. За сравнение през 2019 г тя бе 497 625 000 лв., а след актуализацията - 475 696 000 лв.

Увеличение има при европейското финансиране – 108 370 000 в., което е с над 38 млн. лв. повече в сравнение с м.г.

Повече средства са заложени за функциите „Образование“, „Здравеопазване“, „Социални дейности“, които пряко касаят хората. Приоритет  №1 за нас остава образованието, където сме заложили 154 021 000 лв. Тази функция е с най-голям дял от бюджета - 40,5% , което е увеличение с 11 347 000 лв. спрямо 2019 г., подчерта кметът Иван Портних.

За „Здравеопазване“ са предвидени 23 412 000 лв., което е ръст с 2,3 млн. лв. спрямо 2019 г., за „Социални дейности“ - 17 187 000 лв.,  увеличението е с 396 000лв. от 2019 г. Капиталова програма е 58 269 000 лв., като заедно със средствата от европейските програми и проекти тя възлиза на 158 544 000 лв.

И тази година нашата бюджетна политика е насочена към запазване на финансовата стабилност на общината, създаване на модерна градската среда, образование, екология, условия за бизнес и ускорено икономическо развитие, поясни кметът.

Проектобюджетът за 2020г. на община Варна ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след приключване на финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2019 г., поясни Стефка Господинова. Публичното обсъждане на проектобюджета е насрочено за 17.01. 2020 г., от 11 ч. в община Варна.  Информация за проектобюджет 2020 тук: http://varna.bg/bg/articles/16108/

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.