Търсене
Начало » Новини
26 ноември 2019

Заседание за готовността за зимния сезон бе проведено в Община Варна

Заседание за готовността за зимния сезон бе проведено в Община Варна

Заседание за проверка на готовността за зимния сезон се проведе в Община Варна. Четири фирми са ангажирани с поддръжка на уличната мрежа при зимни условия - „Инфраексперт” ЕООД отговаря за район „Одесос“;  „Хидрострой АД“ - за „Приморски“; „ЗМБГ“ АД - за „Аспарухово“, с. Звездица, с. Константиново; „Инжстройинженеринг” ЕООД  - за „Вл. Варненчик“, с. Казашко, с. Тополи,  за район „Младост“ и с. Каменар. Всяка от фирмите трябва да разполага за дежурствата с минимум 5 броя машини, с дежурен диспечер и шофьори.  При необходимост имат задължение да осигурят допълнително оборудване – мини челни товарачи, багери, фадроми.

Училищата и детските градини,  детските ясли и социалните звена в общината са осигурили отопление, медикаменти и хранителни продукти. Доставени са сол и пясък. Всички отоплителни съоръжения са преминали задължителен ежегоден преглед от лицензиран технически надзор. Във Варна 25 училища и 34 детски градини се отопляват с газьол, 13 училища и 9 детски градини – с природен газ, 7 училища и 9 детски градини са абонати на топлофикационното дружество,  а 5 детски градини използват за отопление електрически котли или климатици. При необходимост директорите на детските градини и училища могат да подадат заявки за по-ранно включване на топлото от топлофикационното дружество.

В складовете на Домашния социален патронаж се поддържа наличност от хранителни запаси за три дни за 550 потребители на услугата и 515 потребители на Обществената трапезария. Осемте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи имат запас от хранителни продукти и е осигурено отопление. Комплексът за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ разполага с гориво за отопление и очаква ново зареждане. Газифицирана е сградата на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“, разполага с необходимия резерв от гориво и хранителни продукти за 2 дни. Звено „Майка и бебе“ е с капацитет 8 майки и 12 деца, разполага с 2 свободни места. Осигурени са запаси от хранителни продукти, а отоплението е с локално парно на ток. Капацитетът на ЦНСТ „Другарче“ е запълнен. Центърът се отоплява на ток. Домът за стари хора „Св. Иван Златоуст“ е с капацитет от 43 места, към момента разполага с 2 свободни и също е подготвен за зимния сезон. Автомобилите на Домашния социален патронаж, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и Комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана" са пригодени за работа при зимни условия.

Изготвен е списък с хората, които са на хемодиализа, за подкрепа при необходимост.

От общинското дружество „Градски транспорт“ ЕАД заявиха, че автобусите са подготвени за зимата, извършен е инструктаж на водачите, фирмата разполага с машини и пясък за почистване и обезопасяване на паркинга на дружеството.

От „Енерго-Про“ обявиха, че за територията на община Варна са осигурени 50 екипа за 24-часови дежурства, има и дежурна аварийна група.

От „ВиК-Варна“ докладваха, че са проведени мероприятия за подготовка на работа в есенно-зимни условия. Направена е профилактика на основните главни водопроводи.

По данни на метеоролозите се очаква мека зима с валежи под нормите и температури над обичайното за сезона.  

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.