Търсене
Начало » Новини
24 октомври 2019

Община Варна подава нови проекти за европейско финансиране на стойност 14 млн. лв

Нови проектни предложения за европейско финансиране, на обща стойност 14 млн. лв., подава Община Варна. Те по оперативна програми „Региони в растеж“ и Програма за морско дело и рибарство. Проектите са свързани със саниране на сгради, модернизация на две читалища, обновяване на Аладжа манастир. Първият проект  - „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, е с индикативната стойност до 1,6 млн. лв. и предвижда изпълнение на строително-монтажни работи на 8 коперации. Вече са сключени са споразумения със сдруженията на етажните собствености, изготвени са технически паспорти и доклади за обследвания за енергийна ефективност.

Вторият проект предвижда модернизация на  НЧ "Петко Рачев Славейков 1928" в район "Владислав Варненчик". Той е на стойност до 556 000 лв и предвижда ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на читалището. С европейско финансиране ще бъде съхранен и един уникален обект от историческото минало на Варна - невероятният скален Аладжа манастир. Проектът предвижда консервация, реставрация и социализация на обекта, включително ремонт на посетителските центрове, озеленяване, създаване на достъпна среда, нови техники за представяне на пространството, нова експозиция.

Подадени са проекти и по Програмата за морско дело и рибарство, които предвиждат създаване и отпечатване на книга за развитието на рибарския сектор, за историята на първото рибарско училище, първите рибарски сдружения, факти за рибарството в древния Одесос, за фабриката за рибни консерви "Черно море" - 1921 г., за създаването на рибарския съюз във Варна - 1929 г., за научно изследователски и подводни дейности за откриване на антични кораби в Черно море и др. Проектно предложение: „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“ включва ремонт на читалището, с цел създаване на морски образователен център за деца и ученици. За целта сградата ще бъде изцяло ремонтирана, включително концертната залата, санитарни възли, изграждането на достъпна среда.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.