Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на с. Звездица, с.о.“Летището“, Община Варна - 15.10.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: наследниците на Никола Гелушев: Марийка Георгиева, Райна Гелушева, Светла Урумова, Марияна Михалева, Радка Гелушева, Кристиян Гелушев, Силвия Гелушева, Нели Гелушева; наследници на Мария Стоянова: Вержиния Димитрова, Евгени Георгиев, Миглена Чавеева, Христо Христов, Александър Христов и всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 083806ВН/26.08.2019г. на Община Варна от Николай Димитров, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 30497.503.316, ведно със жилищна сграда - еднофамилна с ид. №30497.503.316.1 по КККР на с. Звездица, с.о.“Летището“, Община Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.