Търсене
07 октомври 2019

МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА“