Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Уведомителни писма във връзка с правомощията на община Варна за управление, контрол и събиране на такси за водовземане от минерални води - 04.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД

ГР. ВАРНА , РАЙОН ПРИМОРСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР ВЪРТИГОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

ГР. СОФИЯ , РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

И ГОСПОДИН БОХОС КЕВОРКЯН

СИНДИК НА „ХЕЛТ ЕДН УЕЛНЕС“ АД

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.