Търсене
03 октомври 2019

МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.6 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ