Търсене
19 септември 2019

МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ