Търсене
Начало » Дирекции и дейности » Туризъм
17 септември 2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с промяна на начина на регистрация на нощувките  от 01.10.2019г. става задължително използването на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Срокът за регистриране на профили в ЕСТИ на лицата, извършващи дейност на територията на Община Варна е 30 септември 2019г. Същевременно отпада задължението на собствениците и/или ползвателите на местата за настаняване да подават ежемесечна справка-декларация за нощувките по чл.116, ал.7 от ЗТ.