Търсене
13 септември 2019

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ“