Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че на място ще се извърши въвод във владение по ПНИ на С.О.“Виница-север“, община Варна - 11.09.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Живка Адамова, Добринка Стефанова, Фотинка Тодорова, Иванка Георгиева, Калудка Драхау, Добри Николов, Стамат Стаматов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ082992ВН/23.08.2019г. от Иванка Пенева за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №10135.2052.71 по плана на новообразуваните имоти на С.О.“Виница-север“, община Варна, одобрен със Заповед №РД-06-7706/33/03.02.2006г. на Областен управител на област с административен център - Варна, изменен със заповед №КД-14-03-856/30.03.2012г. на Началника на СГКК-гр. Варна, че на 18.09.2019г. от 10.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.