Търсене
27 август 2019

МИРГ „БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО