Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - МПС - 19.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ  

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС-„Рено Туинго“,цвят черен,без рег.табели- кв.Аспарухово с/у бенз-я“Лукойл“

МПС-„Рено Туинго“,цвят зелен, без рег.табели -кв.Аспарухово с/у бенз-я“Лукойл“

МПС-„Хюндай Акцент“,цвят сив,без рег.табели-бул.“Приморски“ 87

МПС-„БМВ“,цвят черен,без рег.табели-ж.к.“Чайка“ бл.28 вх.Г

МПС-„БМВ“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Сава Доброплодни“24-вътр.двор

 

           Уважаеми г-не/г-жо,

               На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  19.08.2019г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.