Търсене
14 август 2019

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА ЧАСТ ОТ БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ ПО ПРОЕКТА „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА – ВТОРА ФАЗА“