Търсене
14 август 2019

ЩЕ САНИРАТ ОСЕМ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВАРНА ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“