Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 август 2019

Уведомителни писма във връзка с правомощията на община Варна за управление, контрол и събиране на такси за водовземане от минерални води - 13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД

ГР. ВАРНА , РАЙОН ПРИМОРСКИ“

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.