Търсене
13 август 2019

МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“